Biznes

Zalety i wady transportu kolejowego z Chin

0

Towary z Azji Dalekowschodniej można sprowadzać w trojaki sposób — kontenerowcami, koleją lub samolotami transportowymi. Na tym odcinku międzynarodowej wymiany gospodarczej coraz popularniejsze są ekspresowe pociągi towarowe. Jak działa kolejowy przewóz z Chin i jakie to rozwiązanie ma zalety i wady? 

Sprawdzona alternatywa dla importu towarów z Chin

Polska jest jednym z głównych państw leżących na trasie Nowego Jedwabnego Szlaku, po którym podróżują ekspresowe pociągi towarowe. Co więcej, jesteśmy pierwszym państwem należącym do UE, które leży na północnej odnodze szlaku, dzięki czemu to właśnie przez nasze terytorium przebiega główny kanał transportowy do Europy Północnej i Zachodniej. 

Kolejowy Nowy Jedwabny Szlak powstał w celu uzupełnienia oferty transportowej dla przewozów morskich i lotniczych. Dynamiczny rozwój handlu międzynarodowego oraz ekspansji gospodarczej Chin spowodowały potrzebę rozbudowy możliwości przewozów ładunków na trasie ChRL — kraje Unii Europejskiej, która pozwala optymalizować czas transportu oraz jego koszty. 

Koncepcja ta, mimo iż powstała na początku XXIw., w czasach pandemii i konflikty na Morzu Czerwonym, okazała się w pełni słuszna. Ekspresowe pociągi towarowe pozwoliły na minimalizowanie opóźnień w łańcuchach dostaw zarówno w czasie pandemii, jak i obecnie, kiedy statki morskie przewożące ładunki z Chin i innych państw azjatyckich unikają Morza Czerwonego będącego przepustką do Kanału Sueskiego skracającego podróż do Europy o co najmniej 2 tygodnie. W tej perspektywie Nowy Jedwabny Szlak jawi się jako bezpieczny i przewidywalny sposób przewozu ładunków, który pozwala na skuteczne planowanie i utrzymanie sprawnego łańcucha dostaw.

Kolej jest środkiem przewozu, który doskonale sprawdza się w transporcie multimodalnym. Doskonale zorganizowane terminale przeładunkowe w Chinach i Polsce odbierają kontenery z ładunkiem z innych środków transportu — zazwyczaj samochodów ciężarowych i przekazują je na platformy kolejowe. Po dostarczeniu ładunku na teren Polski do Małaszewicz położonych blisko granicy z Białorusią transport kontenera prowadzony jest dalej koleją do wybranego terminala na terenie UE lub przeładowywany na ciężarówki w celu dostarczenia ładunku we wskazane przez klienta miejsce. 

Zalety i wady transportu kolejowego z ChRL

Niewątpliwą zaletą transportu kolejowego z Chin jest czas dostawy. Zazwyczaj przewóz ładunku z terminala chińskiego do Polski trwa 9-14 dni. Do tego należy doliczyć czas na dostarczenie kontenera w Chinach od producenta/sprzedawcy do terminala i w Polsce z terminala do odbiorcy, co przekłada się na globalny transit time 22-29 dni. To sprawia, że kolej jest ogromną konkurencją dla frachtu morskiego, który obecnie na trasie z azjatyckich do europejskich portów trwa nawet 3-4 miesiące. Trzeba zaznaczyć, że ekspresowe pociągi towarowe stają się konkurencyjne dla transportu lotniczego, który na tej trasie wymaga 7-14 dni. Krótki czas dostawy, którą zapewnia kolej, to z kolei łatwiejsze zarządzanie łańcuchem dostaw. 

Przewóz ładunków Nowym Jedwabnym Szlakiem jest również konkurencyjny cenowo. Często jest on nieco droższy, niż transport frachtem morskim, ale za to pozwala znacząco zaoszczędzić na czasie i przyspieszyć obrót gotówki zapewniając tym samym większą płynność finansową. Warto podkreślić, że ekspresowe pociągi towarowe są kilkukrotnie tańsze, niż transport lotniczy. Co ważne, transport kolejowy oferuje bardzo korzystne ceny dla przesyłek drobnicowych — często niższe, niż ma to miejsce w przypadku frachtu morskiego. 

Kolejną zaletą transportu realizowanego na Nowym Jedwabnym Szlaku jest przewidywalność i bezpieczeństwo. Każdy pociąg jest monitorowany systemem GPS, a klienci są informowani o postępie przewozu swoich ładunków. To pozwala z dużą dokładnością określić dzień dostawy towarów. Ekspresowe pociągi towarowe gwarantują wysoki poziom bezpieczeństwa przewożonych ładunków. Warto dodać, że transport kolejowy z Chin do Polski jest oparty o rozkład jazdy. W ważne, w tygodniu ok. 70 składów dociera do Polski z ChRL, co sprawia, że dostępność tego typu usług jest duża. W transporcie kolejowym nie ma powszechnego we frachcie morskim zjawiska rolowania kontenerów. W ten sposób masz pewność, że zarezerwowane miejsce w konkretnym składzie kolejowym należy do Ciebie, a Twój kontener nie zostanie przełożony kosztem innego ładunku. 

Jakie wady ma transport kolejowy z Chin? Jak we wszystkich transportach dalekobieżnych i międzykontynentalnych istnieje ryzyko opóźnień. W przypadku Nowego Jedwabnego Szlaku jest to problem drożności linii kolejowej. Zdarzają się zatory, ale są one stosunkowo szybko rozładowywane, dzięki czemu ewentualne opóźnienia nie są duże. 

źródło: SYMLOG spedycja międzynarodowa

Comments

Comments are closed.