Dom i ogród

Wilgoć w budynku? Wykonaj ekspertyzę budowlaną!

0

Wilgoć pojawiająca się na ścianach to zmora wielu posiadaczy domów jednorodzinnych. Zazwyczaj nadmiar zgromadzonej wewnątrz budynku pary wodnej, która nie jest skutecznie odprowadzana na zewnątrz, doprowadza bardzo szybko do powstawania nieestetycznych wykwitów i zacieków. Niestety pleśń i grzyby pojawiające się na powierzchni ścian są nie tylko problemem natury estetycznej, ale i niebezpieczną dla naszego zdrowia konsekwencją błędów popełnionych podczas zabezpieczania budynku. Najpowszechniejszym źródłem wilgoci wewnątrz domu jest nie tylko niesprawna wentylacja, ale i brak termoizolacji fundamentów i ścian. Jeżeli mamy podejrzenie, że ekipa budowlana zajmująca się pracami wykończeniowymi zaniechała swoich obowiązków, możemy poprosić o pomoc rzeczoznawcę budowlanego, który nie tylko sporządzi ekspertyzę budowlaną, ale i wskaże popełnione błędy.

Wilgoć technologiczna w nowym domu

Wilgoć technologiczna występuje zazwyczaj w przypadku nowo wybudowanych budynków i jest zjawiskiem naturalnym, które jednak trzeba wyeliminować tuż po zakończeniu prac budowlanych. Zazwyczaj pojawia się w ścianach, tynkach oraz na powierzchni surowej wylewki. Aby pozbyć się wilgoci technologicznej, trzeba wykonać rekuperację budynku, czyli odparować mechanicznie wilgoć znajdującą się w niedawno założonych materiałach budowlanych. Jeżeli ekipa budowlana o tym zapomni lub nieprawidłowo odprowadzi wilgoć z murów, później jako użytkownicy domu możemy mieć problem z rozwijającymi się we wnętrzu murów grzybami i nieestetycznymi plamami pleśni, które będą pojawiały się na ścianach.

Jeżeli zatem niedługo po wprowadzeniu się do naszego domu zauważymy niepokojące zawilgotnienie ścian, powinniśmy zareagować od razu, aby uniknąć późniejszych konsekwencji. W takim przypadku powinniśmy sprawdzić, czy rekuperacja budynku została przeprowadzona prawidłowo i czy w ogóle została przeprowadzona. Jeśli okaże się, że wykonawca, pomimo projektu, nie wykonał niezbędnych czynności, możemy poprosić o pomoc rzeczoznawcę budowlanego, który wskaże błędy wykonawcze i opisze je w ekspertyzie budowlanej. Jeżeli ekspertyza wykaże, że nie przeprowadzono osuszania budynku, rzeczoznawca budowlany powinien zasądzić konieczność powtórnych prac.

Nieprawidłowo zainstalowana izolacja ścian

Nieumiejętnie założona izolacja pionowa ścian może skutkować nie tylko nadmiernym skraplaniem się pary wodnej wewnątrz budynku, ale i jego niekontrolowanym wychładzaniem. Bardzo często do błędów związanych z instalowaniem warstwy termoizolacyjnej dochodzi już na etapie wyboru materiałów eksploatacyjnych. Wykonawcy nierzadko stosują kiepskiej jakości folie ochronne i wełnę, która nie wypuszcza pary wodnej na zewnątrz budynku. W takim wypadku para wodna gromadzona wewnątrz skrapla się w warstwie ocieplenia i doprowadza do rozwoju bakterii i grzybów. Pojawiające się na ścianach wykwity mogą zatem świadczyć o nieumiejętnym nałożeniu warstwy termoizolacyjnej, w konsekwencji czego mury budynku nie mogą oddychać i ulegają zniszczeniu.

W przypadku uchybień spowodowanych nieprawidłowym podejściem ekipy budowlanej do prac wykończeniowych rzeczoznawca budowlany może zasądzić konieczność ponownego ułożenia warstwy izolacji i naprawienia powstałych szkód na rzecz inwestora.

Nieprawidłowo założona izolacja pozioma fundamentów

Jednym z częstych błędów popełnianych przez firmy budowlane zajmujące się termoizolacją budynków jest nieumiejętne założenie izolacji poziomej lub całkowita rezygnacja z zabezpieczenia fundamentów i podłóg. W konsekwencji braku termoizolacji albo nawet minimalnego uszkodzenia izolacji może dojść do podchodzenia poziomu wód gruntowych i przenikania ich przez warstwę położonego materiału. Niestety w takim przypadku musimy liczyć się z trwałymi uszkodzeniami murów i fundamentów. Kapilarne przenikanie wody pochodzącej z gruntu może powodować pojawianie się wykwitów nawet na 1,5 m wysokości ściany, co może być nie tylko uciążliwe, ale i szkodliwe dla zdrowia.

Jeżeli mamy podejrzenie, że podczas prac budowlanych popełniono błędy wykonawcze i izolacja pozioma nie została zainstalowana w sposób prawidłowy, możemy zwrócić się do rzeczoznawcy budowlanego. Rzeczoznawca ma prawo dokonać oględzin budynku, na podstawie których powinien wydać ekspertyzę budowlaną. Jeżeli znajdą się w niej zapisy mówiące o tym, że wykonawca nie dopełnił swoich obowiązków, będzie on zobowiązany do naprawienia szkód. W przypadku braku izolacji poziomej konieczne może być dodatkowe osuszanie fundamentów i wstrzykiwanie w strukturę murów środków chemicznych. Iniekcja powinna utworzyć barierę izolacyjną. Nierzadko jedynym rozwiązaniem jest też podcinanie styku murów i podkładanie pod nie dodatkowej warstwy folii ochronnej.

Źródło: MPExpertbud – Ekspertyzy budowlane

Comments

Comments are closed.