BiznesDom i ogródLife Style

Rachunek powierniczy – na jakich zasadach działa?

0

Liczne upadki firm deweloperskich sprzed lat oraz problemy klientów z odzyskaniem wpłaconych pieniędzy na poczet zakupu mieszkania zmusiły rząd do działania. W efekcie 16 września 2011 r. weszła w życie ustawa deweloperska, która nałożyła na deweloperów obowiązek prowadzenia mieszkaniowego rachunku powierniczego. Czym jest rachunek powierniczy i jak działa?

Mieszkaniowy rachunek powierniczy – co to takiego?

Mieszkaniowy rachunek powierniczy to nic innego jak specjalny rodzaj rachunku bankowego, na który kupujący mieszkanie klienci regularnie wpłacają określone środki. Zgromadzone w ten sposób pieniądze są przeznaczane na budowę i wykończenie mieszkań. Deweloper otrzymuje je od banku, w miarę jak prace budowlane postępują.

Dzięki rachunkom powierniczym bank jest w stanie kontrolować poszczególne etapy realizacji przedsięwzięcia. Sprawdza również sposób i celowość wydatkowania zgromadzonych na nich pieniędzy. Takie rozwiązanie pozwala zabezpieczyć interesy i środki finansowe osób kupujących mieszkanie.

Rodzaje rachunków powierniczych

Banki oferują dwa rodzaje rachunków powierniczych – otwarte i zamknięte. Główna zasada ich działania jest identyczna. W obydwu przypadkach bowiem pieniądze są wypłacane przez bank po spełnieniu przez dewelopera określonych w umowie warunków. Czym więc różnią się te rozwiązania? Jakie korzyści dają deweloperowi, a jakie nabywcy mieszkania?

Otwarty rachunek powierniczy to najczęściej wybierana opcja w transakcjach deweloperskich. W tym przypadku po zakończeniu określonego etapu Inspektor Nadzoru Budowlanego udaje się na miejsce budowy  i sprawdza, czy założone w harmonogramie prace zostały wykonane. Jeśli wykryje jakieś nieprawidłowości, wypłata środków może zostać wstrzymana. Gdy zaś nic nie budzi jego wątpliwości, deweloper otrzymuje pieniądze.

Co ważne, wypłacanymi z otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego środkami deweloper może dysponować wyłącznie w celu realizacji inwestycji, dla której był on prowadzony. W przypadku zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego wypłata zdeponowanych środków następuje  natomiast dopiero po przeniesieniu na nabywcę prawa będącego przedmiotem danej umowy deweloperskiej, czyli w praktyce z chwilą, gdy bank otrzyma odpis aktu notarialnego umowy, która potwierdza przeniesienie własności na nabywcę.

Zalety i wady rozwiązań – perspektywa dewelopera i nabywcy mieszkania

Z perspektywy dewelopera największą przewagą otwartego rachunku powierniczego nad zamkniętym jest to, że wraz z postępem prac budowlanych umożliwia on korzystanie ze środków wpłacanych przez nabywcę. Dzięki temu podmiot może zaangażować mniejszą ilość kapitału własnego oraz ponosi niższe koszty finansowe. W efekcie zmniejsza to prawdopodobieństwo utraty przez niego płynności, a w konsekwencji upadłości firmy. Otwarty rachunek powierniczy pozwala deweloperowi na sprawną i efektywną realizację inwestycji.

W przypadku zamkniętego rachunku powierniczego deweloper musi sfinansować przedsięwzięcie z własnych środków lub posiłkować się kredytem. Zmniejsza to jego płynność finansową i zwiększa koszty realizacji inwestycji (konieczność spłaty odsetek i prowizji od ewentualnego kredytu), co zwiększa ryzyko upadłości.

Z punktu widzenia nabywcy otwarty rachunek powierniczy daje gwarancję, że wpłacone środki zostaną wykorzystane przez dewelopera zgodnie z zapisami umowy. Z kolei zamknięty rachunek powierniczy zapewnia wysoki stopień ochrony interesów nabywcy. Klient może odzyskać wpłacone pieniądze, nawet jeśli odstąpi od umowy deweloperskiej. Wadą zamkniętego rachunku powierniczego jest natomiast to, iż oferuje on mniejszy stopień ochrony nabywcy w przypadku upadłości dewelopera.

Zapewnienie maksimum bezpieczeństwa wpłat to dla dewelopera SŁAWBUD priorytet. W jego ofercie znajdują się atrakcyjne mieszkania na sprzedaż bez pośredników. Szukasz malowniczego osiedla w pobliżu Warszawy, które zapewnia spokój, a zarazem bliskość stolicy? Mieszkania w Łomiankach od SŁAWBUD spełnią Twoje oczekiwania.

Źródło: SŁAWBUD – deweloper Łomianki

Comments

Comments are closed.