Biznes

Jakie doradztwo świadczy kancelaria prawna przy wyborze formy prawnej działalności?

0

Kluczowym aspektem związanym z rozpoczęciem działalności gospodarczej jest wybór formy prawnej nowo powstającej firmy. Decyzja ta będzie rzutować na jej przyszłość zarówno w zakresie księgowym oraz podatkowym, jak i funkcjonowania podmiotu, odpowiedzialności właścicieli czy reprezentacji na zewnątrz. W wyborze optymalnej formy prawnej działalności pomoże kancelaria prawna, której pracownicy przeanalizują wszystkie elementy, jakie mogą mieć wpływ na przyszłość firmy.

Działalność jednoosobowa

Jednoosobowa działalność gospodarcza, zwana również samozatrudnieniem, jest uznawana za najprostszą formę prowadzenia firmy. Jej założenie nie wymaga posiadania minimalnego kapitału, jest przeznaczona dla osób fizycznych, a przedsiębiorca ma wyłączne prawo do reprezentowania podmiotu na zewnątrz. Musi być podatnikiem PIT i jednocześnie może zdecydować się na funkcjonowanie jako VAT-owiec. Warto także wiedzieć, że przedsiębiorca za zobowiązania, które powstały w wyniku prowadzenia działalności, odpowiada całym swoim majątkiem. Na takie rozwiązanie często decydują się osoby, które chcą zrezygnować z pracy na etacie czy z umów o dzieło lub zlecenie. Nie zakładają jednocześnie, że – przynajmniej w tym zakresie – firma będzie się mocno rozbudowywać.

Spółki – rodzaje

Spółki są uznawane za formy działalności bardziej złożone niż samozatrudnienie. Można wyróżnić kilka ich rodzajów: spółkę cywilną, jawną, partnerską, komandytową, komandytowo-akcyjną, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjną. Każda z nich różni się od siebie między m.in. zakresem odpowiedzialności wspólników, rodzajem prowadzenia księgowości czy sposobem reprezentowania przedsiębiorstwa na zewnątrz. Dlatego też decydując się na założenie spółki, należy wziąć pod uwagę wiele różnych czynników. Nie bez znaczenia jest to, kto wchodzi do zespołu założycieli nowego przedsiębiorstwa, jaki majątek chce na to przeznaczyć oraz w jakim zakresie zamierza w nim uczestniczyć.

Doradztwo przy wyborze formy prawnej działalności

Różnorodność form prawnych przedsiębiorstw jest bogata i uwzględnia zróżnicowane potrzeby ich właścicieli. Jednocześnie wybór rodzaju firmy, ze względu na dużą liczbę dostępnych opcji, może być trudny dla początkujących biznesmenów. Dlatego warto w tej kwestii zasięgnąć porady kancelarii prawnej, która pomoże przeanalizować wszystkie czynniki, jakie będą miały wpływ na dalszy rozwój firmy. Prawnicy zweryfikują, jakie podejście do prowadzenia firmy mają założyciele na początku jej funkcjonowania, a co planują w przyszłości. Dzięki temu będzie można podjąć decyzję na przykład co do sposobu prowadzenia księgowości czy wypłacania wynagrodzeń dla osób zakładających podmiot. Dla przykładu – w przypadku spółki cywilnej wszyscy wspólnicy mają prawo do równego udziału w zyskach, a w spółce komandytowo-akcyjnej uczestniczą w zysku proporcjonalnie do wkładów wniesionych do firmy.

Kancelaria prawna sprawdzi także, czy nie występują żadne ograniczenia w wyborze formy prawnej działalności. Należy bowiem pamiętać, że na przykład wspólnikami w spółce partnerskiej mogą być jedynie przedstawiciele wolnych zawodów, czyli między innymi aptekarze, prawnicy, księgowi czy lekarze. W niektórych sytuacjach także zakres prowadzenia działalności może powodować pewne ograniczenia i na przykład wymagać wpisu do KRS, jak to się dzieje w przypadku związków zawodowych lub hodowców wybranych zwierząt. Należy wziąć też pod uwagę, kto zakłada daną działalność – bowiem cudzoziemcy mogą w Polsce utworzyć jedynie oddział lub przedstawicielstwo.

Doświadczony prawnik weźmie pod uwagę wszystkie te czynniki i podpowie, która forma prowadzenia działalności gospodarczej będzie najlepszym rozwiązaniem dla przedsiębiorcy. Pomoże także przygotować dokumenty potrzebne przy zakładaniu firmy. Może również prowadzić wszelkie sprawy związane z obsługą prawną na późniejszym etapie prowadzenia przedsiębiorstwa.

Źródło: Salire – obsługa prawna firm 

Comments

Comments are closed.