BiznesLife Style

Dlaczego warto korzystać ze szkoleń bhp i ppoż realizowanych przez doświadczonych inspektorów bhp i ppoż

0

Każdy zakład pracy, zatrudniając nowego pracownika, ma obowiązek przeprowadzić szkolenie z zakresu przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz znajomości procedur w przypadku zagrożenia pożarem bądź innymi nagłymi sytuacjami wymagającymi podjęcia natychmiastowego działania w ochronie zdrowia lub życia. W tym celu warto jest skorzystać z usług zewnętrznych firm, która składa się z profesjonalnych i doświadczonych inspektorów..

Szkolenie to nie tylko teoria

Wartościowo przekazana wiedza poparta elementami praktycznymi potrafi na dobre zaciekawić, dzięki czemu pozyskane informacje znajdują swoje przełożenie w rzeczywistości, podczas codziennie wykonywanych prac. Temat związany z BHP oraz z procedurami przeciwpożarowymi jest bardzo ważną kwestią, ponieważ w głównej mierze jest on powiązany z ochroną życia i zdrowia.

Doświadczenie inspektora, uzyskane między innymi poprzez długoletnie sprawowanie funkcji w jednostkach straży pożarnej lub innych służb zapewniających bezpieczeństwo, pozwala zwrócić uwagę na wszystkie niezbędne aspekty oraz na wszelkie niebezpieczne miejsca w danym przedsiębiorstwie. Umożliwia to zwrócenie uwagi pracownikom na to, by postępować rozważnie podczas codziennych obowiązków. Co ważne, przeprowadzenie wykładu z omawianej dziedziny to nie tylko wiedza teoretyczna – dzięki licznym pomocom dydaktycznym takim jak: prezentacja multimedialna, zdjęcia, filmy oraz broszury, poruszane sprawy trafiają szybciej i łatwiej do odbiorców. Indywidualnie podejście do każdej grupy pozwala w pełni przekazać niezbędną wiedzę oraz dostosować ją do warunków panujących w danej firmie.

Cele przeprowadzanych szkoleń

Wszystkie wykłady powinny mieć na celu przekazać informacje związane z tym, jak zachować bezpieczeństwo w miejscu pracy oraz jak postępować w sytuacji, gdy występuje realne ryzyko związane z zagrożeniem zdrowia lub życia. Podczas przekazywanych informacji nie może więc zabraknąć treści związanych z ewakuacją, jak również objaśnienia regulaminu bhp i ppoż. Wiedza praktyczna odnosi się do prezentacji jak korzystać z urządzeń gaśniczych, hydrantów oraz jak postępować w przypadku konieczności udzielenia pierwszej pomocy. Istotne jest również przeprowadzenia próbnej ewakuacji, dzięki której można zwrócić uwagę na ewentualne błędy, które zostaną w porę wyeliminowane.

W przypadku szkoleń BHP ich częstotliwość podyktowana jest rodzajem stanowiska, jakie zajmuje dany pracownik. Profesjonalne szkolenie powinno składać się z dwóch etapów – część pierwsza ma na celu poinformować o ogólnych zagrożeniach, natomiast druga porusza temat bezpieczeństwa związany bezpośrednio z czynnościami, które należy wykonać zajmując daną funkcję. Warto wiedzieć, że informacje związane z ochroną życia i zdrowia powinien przyswoić każdy – zarówno uczeń, student, jak również pracownik zatrudniony w danym przedsiębiorstwie. Tak rygorystyczne podejście ma na celu przeciwdziałać oraz minimalizować wszelkim niebezpieczeństwom. Wiedza inspektora w połączeniu z jego doświadczeniem pozwala nie tylko zwrócić uwagę na ewentualne zagrożenia, ale dzięki nabytym zdolnościom interpersonalnym przekazać ją w umiejętny sposób dostosowany do specyfiki każdego stanowiska.

Oczywiście po odbytych szkoleniach, każdy jego uczestnik uzyskuje zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu. Korzystanie z usług zewnętrznych inspektorów jest bardzo dobrym i ekonomicznym rozwiązaniem – profesjonalne firmy o ugruntowanej pozycji świadczą bowiem kompleksową obsługę przedsiębiorstw pod kątem zarówno szkoleń BHP i PPOŻ, jak również oferują całościowy pakiet usług związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w firmie. Jest to bardzo komfortowe rozwiązanie – szczególnie dla właścicieli przedsiębiorstw, ponieważ doświadczony specjalista zwraca uwagę na ewentualne niedociągnięcia i doradzi najkorzystniejsze rozwiązania dla firmy. Rzetelna i kompleksowa obsługa obiektu pod kątem spełnienia norm bhp oraz ppoż. pozwoli zapewnić bezpieczeństwo w pracy oraz poprawić jej jakość.

Źródło: Fire BHP Security

Comments

Comments are closed.